Autismespektrumforstyrrelser

Autismespektrumforstyrrelser kaldes også gennemgribende udviklingsforstyrrelser og kendetegnes ved kvalitative forstyrrelser af sociale samspil og kommunikationsmønstre, samt ved et begrænset, stereotypt og repetetivt repertoire af interesser og aktiviteter. Forstyrrelserne er gennemgribende og præger individets udfoldelse i alle situationer.

Aspergers syndrom hører til ovenstående kategori og er særligt kendetegnet ved, at der ikke er forsinkelse eller hæmning af den sproglige eller kognitive udvikling, der er ofte en motorisk klodsethed og der kan være usædvanligt intense særinteresser.

Herudover findes diagnoserne GUA og GUU, ligesom den amerikanske diagnose NLD (NonverbalLearningDisorder) anvendes i forskellige sammenhænge.

Diagnoserne kan alene stilles af en speciallæge i psykiatri.