Forsiden

Velkommen til Unge & Udviklings hjemmeside.

Unge & Udvikling beskæftiger sig med børne- og ungdomspsykiatri og kerneydelserne er:

  • Professionel rådgivning, undervisning og supervision centreret omkring børn anbragt i familiepleje, samt psykiatriske lidelser som ADHD, autismespektrumtilstande, personlighedsforstyrrelse, emotionel- og adfærdsmæssig forstyrrelse mv., samt dertil knyttede lovområder
    Læs mere under Ekspertise-områder

Unge & Udvikling henvender sig til alle faggrupper, der arbejder med unge med psykiatriske vanskeligheder, samt disse unges forældre.
Læs mere under målgrupper

  • Rådgivning og støtte til forældre til anbragte børn (jf servicelovens §54), samt supervision til plejeforældre
  • Individuelle kognitive terapiforløb for unge

Jeg håber, du vil se dig lidt omkring og måske blive inspireret til at søge ny viden, brush-up på eksisterende viden eller sparring på en faglig problematik, du støder på i dit arbejdsliv.

Med venlig hilsen

Bettina Hvidberg